Advokato Andriaus Ramono kontora

Tik profesionalios teisinės paslaugos Jums

Teisininkai

ADVOKATAS
ANDRIUS RAMONAS

Advokatas Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį (2002 m.). Tais pačiais metais Andriui Ramonui buvo suteiktas ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (finansų specializacija).

2004 metais Andrius Ramonas tapo Lietuvos Respublikos advokatūros nariu. Dirbdamas advokatų profesinėje bendrijoje Baublys & Partners, advokatas specializavosi mokesčių, bendrovių, šeimos ir paveldėjimo teisės srityse.

Įgytas žinias ir praktinę patirtį advokatas A.Ramonas realizavo dėstydamas Kauno kolegijos Ekonomikos ir Teisės fakultete. 2003 - 2006 metais advokatas dėstė Finansų teisės, Draudimo teisės, Vertybinių popierių rinkos disciplinas.

Advokato parengtus mokslinės ir praktinės krypties straipsnius bei aktualių teisinių problemų komentarus publikuoja profesiniai Lietuvos bei užsienio leidiniai („Juristas“, „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“, „Buhalterija“, „International Insurance Law and Regulation“). Advokatas yra seminarų, rengiamų teisine tematika, lektorius.

Žinynas "The LEGAL 500 Europe, Middle East & Africa" advokato veiklą yra įvertinęs tarptautiniu mastu. Advokato pasiekimus tarptautinės teisės srityje yra pripažinęs Tarptautinių Teisės Studijų Centras (Center for International Legal Studies - Zalcburgas, Austrija).

 

ASOCIJUOTA ADVOKATĖ
Dr. JURGITA GRIGIENĖ

Asocijuotos advokatės J.Grigienės kontoros advokatė dr. Jurgita Grigienė šalia aktyvios teisinės veiklos atlieka Švedijos Karalystės garbės konsulės pareigas Lietuvos Respublikoje. Nuo 2002 metų dr. J.Grigienė yra įrašyta į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą.

2005 metais Mykolo Romerio universitete advokatė sėkmingai apgynė teisės krypties daktaro disertaciją tema ,,Civilinių bylų su tarptautiniu elementu teismingumas Lietuvos teismams” ir jai buvo suteiktas socialinių mokslų daktarės vardas. Dr. Jurgita Grigienė yra straipsnių, nagrinėjančių tarptautinės privatinės teisės aktualijas, autorė ("Jurisdikcijų konfliktai ir jų sprendimo būdai", "Forum non conveniens doktrina ir jos taikymas teismų praktikoje" ir kt.) bei konferencijų pranešėja ("Sutartinis teismingumas tarptautiniame civiliniame procese", "Ginčų, kylančių iš darbo santykių, teismingumas Europos Sąjungos valstybių narių teismams" ir kt.). Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete advokatė recenzuoja studentų baigiamuosius darbus. Advokatė dėsto Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės institute tarptautinę privatinę teisę.

Dr. J.Grigienei yra suteiktas UNIDROIT tarptautinės konsultantės sertifikatas Transnacionalinio Civilinio Proceso srityje (International Consultant of Transnational Civil Procedure).

Advokatė dr. Jurgita Grigienė specializuojasi tarptautinės privatinės, komercinės, mokesčių ir verslo teisės srityse. Savo įgytas žinias bei patirtį advokatė turėjo galimybę tobulinti dirbdama advokatų kontoroje Gärde Wesslau Advokatbyrå Švedijoje.

 

ASOCIJUOTAS ADVOKATAS
Dr. PAULIUS ČERKA

Asocijuotos advokatės J.Grigienės kontoros advokatas dr. Paulius Čerka teisine praktika užsiima nuo 1999 metų. Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės institute įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį komercinės teisės srityje advokatas nuo 2000 iki 2004 metų dirbo advokatų profesinėje bendrijoje Baublys & Partners bei specializavosi draudimo, mokesčių bei bendrovių teisėje.

Nuo 2001 metų advokatas dėsto VDU Teisės institute tarptautinę privatinę teisę bei civilinį procesą. 2003 metais P.Čerkai buvo suteiktas Mičigano valstijos universiteto Teisės instituto (Michigan State University College of Law) Tarptautinės teisės sertifikatas bei Anglijos ir Velso Teisės instituto (College of Law of England and Wales) praktikos studijų sertifikatas Tarptautinėje bendrovių teisėje. 2006 metais advokatas P.Čerka apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo Universitete.

Advokatas yra nuolatinis teisinių seminarų lektorius. 2001-2003 metais advokatas Paulius Čerka buvo Lietuvos auditorių rūmų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų lektorius. Advokatas ne kartą vedė Ekonominių ir Teisinių Konsultacijų Centro organizuojamus seminarus (temos ”Sutartys versle”, ”Bendrovių vadovų civilinė atsakomybė” ir kt.).

Advokato teisinės krypties straipsnius bei juridinius komentarus publikuoja Lietuvos ir tarptautiniai leidiniai („Verslo žinios“, „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, „International Journal of Baltic Law“). 

 

ASOCIJUOTAS ADVOKATAS
RIČARDAS SUSLAVIČIUS

Advokatas Ričardas Suslavičius studijas Vilniaus Universiteto Teisės fakultete baigė 2001 metais ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2003 metų advokatas tęsia doktorantūros studijas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Finansų ir mokesčių teisės katedroje. Teisinę praktiką Ričardas Suslavičius pradėjo 1999 metais, dirbdamas notaro padėjėju.

Advokatas R.Suslavičius advokato padėjėjo praktiką atliko advokatų kontoroje Zabiela, Zabielaitė ir partneriai. Į praktikuojančių advokatų sąrašą R.Suslavičius buvo įrašytas ir užsiima advokato praktika nuo 2004 metų. Pagrindinės advokato Ričardo Suslavičiaus veiklos sritys - civilinė, komercinė ir mokesčių teisė (nekilnojamojo turto ir statybos teisė, pervežimų teisė, draudimo teisė, sutarčių teisė, įmonių steigimas, pertvarkymas, reorganizavimas, vertybiniai popieriai), taip pat šeimos ir paveldėjimo teisė (turto ir palikimo administravimas, testamento vykdymas). Advokatas atstovauja fizinius ir juridinius asmenis teismuose civilinėse bylose bei gina baudžiamosiose bylose.  

 

ASOCIJUOTAS ADVOKATAS
DARIUS JURGUTIS

Advokatas Darius Jurgutis 1995 metais baigė Vytauto Didžiojo Universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetą, kur įgijo biznio ir vadybos bakalauro laipsnį. Savo ekonominį išsilavinimą advokatas gilino studijuodamas VDU Ekonomikos magistrantūroje. 2002 metais Dariui Jurgučiui buvo suteiktas VDU Teisės instituto teisės magistro laipsnis.

Nuo 2005 metų Darius Jurgutis tapo Lietuvos Respublikos advokatūros nariu. Advokato D.Jurgučio bylinėjimosi praktika dažniausiai yra susijusi su šeimos ir paveldėjimo teisės bei skolų išieškojimo klausimais. Advokatas stažavosi Vokietijos advokatų kontoroje Schuchhardt, Haustein & Adam Rechtsanwaelte. 

 

ASOCIJUOTA TEISININKĖ / NOTARĖ
DAIVA HOLŠANSKYTĖ

Daiva Holšanskytė teisės magistro kvalifikacinį laipsnį įgijo Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės institute. Teisininkei buvo suteiktas Mičigano valstijos universiteto Teisės instituto (Michigan State University College of Law) Tarptautinės teisės specialistės kvalifikacinis pažymėjimas. Asocijuota teisininkė D.Holšanskytė teisininkės karjerą pradėjo Kauno medicinos universiteto juristkonsultės pareigose. Teisininkė konsultavo Universiteto vadovybę, buvo atsakinga už teisinių dokumentų, susijusių su Universiteto žemės ir kitos nuosavybės sandoriais, rengimą, sutarčių teisinį vertinimą.

2006 metais teisininkei D.Holšanskytei buvo suteikta JAV Ilinojaus valstijos notaro (notary public) licencija. Notarės aktai bei paliudijimai, patvirtinti 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo nustatyta tvarka, Lietuvoje priimami be jokio papildomo legalizavimo.